vRIENDEN VAN HET SBO

Voor het in stand houden van een orkest als het SBO, zijn heel veel inspanningen nodig. Vooral financiële. Met name huisvestingskosten, loonkosten en aanschaf bladmuziek drukken zwaar op de begroting. De contributieopbrengsten van de leden zijn dan ook niet toereikend om de exploitatie van het SBO sluitend te maken aangezien het SBO verder niet wordt gesubsidieerd.

 

Om een en ander te kunnen financieren zoeken wij  "Vrienden van het SBO". Een "Vriend van het SBO" is een persoon of organisatie die begaan is met orkestmuziek en ons orkest een warm hart toedraagt.

 

Mocht u "Vriend van het SBO" willen worden, dan kan dat door middel van het toezeggen van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bijdrage bepaalt u zelf. U zou ons d.m.v uw toezegging een enorme dienst bewijzen. 

jA, IK WORD VRIEND VAN HET sBO

U kunt "Vriend van het SBO" worden doormiddel van het toezeggen van een jaarlijkse bijdrage. 
De hoogte van de bijdrage bepaalt u zelf. U zou ons d.m.v uw toezegging een enorme dienst bewijzen. 

Vul onderstaande gegevens in, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.